Vedligeholdelse, reparationer og forbedringer

Er noget ødelagt og har brug for at blive repareret bør du venligst meddele det til kontoret ved at ringe til os eller sende en mail på: kontakt@nima-ejendomme.dk.

Vedligehold
Du skal være opmærksom på, at der i henhold til din kontrakt kan være ting, som du selv skal vedligeholde, så som pærer, emhættefiltre og lignende.
I lejeperioden er det dit eget ansvar at foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler og holde vand- og gashaner og elafbrydere forsvarligt ved lige. Endvidere skal du vedligeholde wc-kummer, cisterner og vaskekummer, medmindre du kan godtgøre, at forringelsen ikke skyldes forsømmelse. Derudover står du selv for at rense vandlåse og gulvafløb.

Forbedringer
Kommer du til at ødelægge noget i din bolig, er det din indboforsikring, som skal dække dette. Ønsker du at lave forbedringer til lejemålet, eksempelvis ændringer til bad eller køkken, skal du sende en ansøgning til os på kontakt@nima-ejendomme.dk, hvor du sender os en detaljeret plan og beskrivelse af dine ønsker. Herefter vil vi behandle din sag hurtigst muligt, og du vil modtage et svar inden for et par dage.