Klager

Ønsker du at klage over din nabo, din bolig eller andet, skal du sende os en skriftlig klage eller via mail kontakt@nima-ejendomme.dk. Vi modtager ikke klager over telefonen.

Klager over din nabo:
Problemer løses oftest hurtigere og bedre, hvis man klarer det internt og tager en fornuftig snak med hinanden. Er dette ikke muligt, er I velkommen til at kontakte os. For at kunne løse problematikken bedst muligt er det vigtigt, at klagen er præcis, og det skal tydeligt fremgå af din klage, hvem du klager over, hvad du klager over og hvilket tidspunkt diverse hændelser er sket. Flere beboere kan godt klage sammen. Det vil styrke sagen, hvis du har flere medunderskrivere eller vidner til sagen.

Klage over din flytteafregning:
Hvis du ikke er enig i din flytteopgørelse, kan du sende os en klage. Det er vigtigt, at klagen er skriftlig og personlig. I din klage skal du tydeligt specificere de områder i flytteopgørelsen, hvor du er uenig.