Husleje og forbrug

Husleje skal altid betales til den 1. i måneden. Der er ikke mulighed for at vente med at betale leje, og overholdes reglerne ikke jævnfør lejekontrakten, har NIMA ret til at sende et påkrav og afhængig af de konkrete omstændigheder ophæve eller opsige lejeaftalen.

A conto
Der beregnes et acontobeløb på forbrug ud fra den tidligere lejers samlede forbrug, så det passer bedst muligt til forbruget af lejemålet.
A conto betyder, at du betaler et løbende beløb hver måned til at dække dit årlig forbrug for varme og evt. vand. Forbruget fordeles ved hjælp af målere, der opgøres en gang om året.

Regnskabet
Når forbruget bliver opgjort, vil du enten få penge tilbage eller skulle betale et ekstra beløb alt afhængigt af balancen af dit forbrug og dine indbetalinger.
Regnskabet over dit forbrug for varme og evt. vand er baseret på Istas samlede årsopgørelse for hele ejendommen. Dit strømforbrug afregner du direkte med forsyningsselskabet.