Andet

Intern flytning: Det er muligt at lave en intern flytning, du skal dog være opmærksom på, at der vil komme istandsættelsesudgifter i forbindelse med fraflytningen samt evt. overlapning af husleje. Kontakt kontoret for nærmere information.

Fremleje: Det er ikke tilladt at fremleje sin bolig.

Indeklima: For at få et god indeklima og undgå mugdannelser og dermed ødelæggelser af træværk, tapet og maling, er det vigtigt, at du sørger for effektiv udluftning gennem vinduer og døre – helst flere gange dagligt, blot 5-10 minutter ad gangen.
Ved langvarig udluftning bør du lukke ned for radiatorerne. Der bør også foretages udluftning af indbyggede skabe m.v. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at temperaturen i rummene kan spille ind på dit indeklima. Skimmelsvampe har ideelle forhold, når fugtigheden er tæt på dugpunktet, og kold luft indeholder langt mindre fugt end varm luft. Det er ofte i soveværelset, at der forekommer skimmelsvampe, hvis temperaturen er lav om natten. Derudover er det også vigtigt at støve af og rengøre jævnligt, hvis du vil sikre et godt indeklima.

Rygning: Der må ikke ryges på vores ejendommes fællesarealer (indendørs) og svalegange. Bærer lejligheden præg af rygning, skal man være opmærksom på, at det kræver ekstra rengøring ved fraflytning. Er stikkontakter, afbrydere, køkkenlåger, hylder eller andet misfarvet, vil det bliver udskiftet for din regning.

Husdyr: Det er ikke tilladt at holde husdyr i din bolig.